Tătăruși


Comuna Tatarusi se afla situata in partea de est a Romaniei, in vestul Podisului Moldovenesc, in jumatatea sudica a interfluviului Moldova-Siret. Este asezata in NV-ul judetului Iasi, la limita cu judetul Suceava, la 103 km de municipiul Iasi si circa 20 km de municipiul Pascani.

Vecinii comunei Tatarusi sunt:
- la N – satul Probota, comuna Dolhasca, judetul Suceava;
- la V – comuna Forasti, judetul Suceava;
- la SV – satul Brosteni, com. Draguseni, judetul Suceava;
- la E – satul Heci, comuna Lespezi, judetul Iasi:
- la SE – satul Contesti, comuna Valea Seaca, judetul Iasi:
- la S – satul Homita, comuna Cristesti, judetul Iasi.

Pe teritoriul comunei se afla cinci sate:
- Tatarusi (resedinta comunei):
- Pietrosu (fost Tatarusii Mici), asezat la poalele dealului Pietrosu:
- Uda, asezat pe valea paraului Conteasca (numit aici si Paraul cel Mare):
- Iorcani, situat in Dealul Iorcanilor:
- Valcica, raspandit pe valea paraului cu acelasi nume.

Comuna este aproape inconjurata de dealuri impadurite la N, V, NV, SE, NE.
Topografic, localitatea este intretaiata de meridianul de 26 grade si 33 minute longitudine estica paralela de 47 grade si 33 minute latitudine nordica. Legatura cu celelalte localitati este realizata prin drumurile comunale: DC 132 Valcica – Conteti, DC 133 Uda – Homita, DC 134 Tatarusi – Probota si prin drumul judetean DJ 208 Heci – Valcica – Pietrosu – Uda – Iorcani – Forasti.
Aspectul actual al peisajului natural din Tatarusi, in suprafata  de 6542 ha, este rezultatul unei evolutii indelungate. Dupa Harta padurilor din 1900, partea de nord a teritoriului (Dealul Manastirii si dealu Pietrosu) era acoperita in totalitate de paduri masive pana la est de Heci.

_____________________

Tatarusi village is located in the eastern part of Romania, to the west of the  Moldavian Plateau, the southern half of the Moldova-Siren interfluve. It is located to the NV of the Iasi county, to the limit of the Suceava county, within 103 km from the city of Iasi and about 20 km from the city of Pascani.

Tatarusi village neighbors are:
- The N – Probota village, Dolhasca commune, Suceava County;
- The V – Forasti commune, Suceava County;
- To SV – Brosteni village, com Draguseni, Suceava County;
- E – Heci village, Lespezi commune, Iasi county:
- The SE – Contesti village, Valea Seaca Iasi:
- S – Homita village, Cristesti commune Iasi.

On the commune teritory there are five villages:
- Tatarusi (village residence):
- Pietrosu (former Tatarusii Mici), situated at the Pietrosu foothills:
- Uda located in the valley of the Conteasca brook(called here the Great Brook):
- Iorcani, located in Iorcanilor Hill:
- Valcica, spread around the valley of the same name.

The village is almost surrounded by forested hills to N, W, NW, SE, NE.
Topographically, the area is intertwined by the meridian of 26 degrees 33 minutes east longitude and 47 degrees latitude and 33 minutes north latitude. The connection with other locations is made by roads: DC 132 Band – Conteti, DC 133 Uda – Homita, DC 134 Tatarusi – Probota and the county road DJ 208 Heci – Valcica – Pietrosu – Uda – Iorcani – Forasti.
The current look of Tatarusi landscape, an area of ​​6542 ha, is the result of long evolution. After the forest map of 1900, northern territory (Hill Monastery and Dealu Pietrosu) was fully covered by large forests to the east of Heci.

Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

© Copyright - 2011 UAT Tatarusi -

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro