Biotopul


BIOTOPUL
a) Aspecte geologice/geomorfologice: face parte din Podisul Moldovei, districtul Podisul Sucevei. Rezervaţia este situata pe versanţi cu energie si aparţine provinciei platformei est-europene, ţinutul de relief  mare cu pante de 12-15°, cu expoziţie nord-estica. Stratele de suprafaţa sunt depozite sarmaţiene sedimentare. Roca de solificare este formata din luturi, marne si nisipuri. Pe versanţi  se gasesc depozite deluviale provenite din amestecul rocilor sus menţionate.
b) Aspecte pedologice: sol brun luvic tipic, slab moderat pâna la puternic erodat.
c) Aspecte hidrologice: reţeaua hidrografica din cadrul rezervaţiei aparţine bazinului Siret. Alimentarea pluviala superficiala este dominanta.
d) Aspecte climatologice: se incadreaza in sectorul de clima temperat-continentala in care se simte influenţa climatului excesiv, dar si a celui continental temporar maritim si anume climatul de dealuri si podisuri, mai precis ţinutul climatic al podisului deluros al Moldovei; temperatura medie anuala 8ºC, amplitudinea termica anuala 23,2ºC, temperatura maxima absoluta: 25ºC, temperatura minima absoluta -33,2ºC, regim pluviometric 600 mm.

_____________

The biotop
a) Geological / geomorphological issues: part of the Moldavia Plateau, the Suceava Plateau district. The reservation is situated on the slopes with energy and belongs to the East-European platform province, land of high relief with slopes of 12-15 °, north-east exposure. The surface layers are sedimentary sarmaţiene deposits. The rock soil formation consists of clays, marls and sands. On the slopes there are flysch deposits from the mixture of the rocks mentioned above.
b) soil issues: luvic typical brown soil, low moderate to strong eroded.
c) hydrological aspects: the hydrographic basin of the reserve belongs to Siret region. Surface rainwater supply is dominant.
d) climatological aspects: it  falls in the temperate continental climate that feels the excessive influence climate, but also the temporary continental sea, namely the temporary continental climate of hills and plateaus, more precise the climate land of the hilly plains of Moldavia, the average annual temperature 8 ° C, 23.2 ° C annual thermal amplitude, absolute maximum temperature: 25 ° C, absolute minimum temperature -33.2 º C, rainfall 600 mm.

 

 

 

 

Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

© Copyright - 2011 UAT Tatarusi -

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro