Rezervatia


Populată de fagi seculari cu dimensiuni impresionante, rezervația naturală Tătăruși este locul unde doritorul de liniște răcoare și armonie cu natura își găsește sălașul binemeritat. Sub arcadele coronamentelor de zeci de metri te simți adăpostit de arșiță și poți respira un aer proaspăt și curat. Bogăția fructelor de pădure și a ciupercilor atrage pofticioșii, astfel că nimic nu se compară cu o zi de drumeție printre fagii de peste 100 de ani, pe cărările adăpostite de frunziș până la Curțile zmeilor.

Vei fi poate surprins de vreo vietate care va sări din vreun tufiș, însă foșnetul din jur va aduce liniștea din nou. Privind înspre cer, trunchiurile fagilor, asemeni unor gigantice coloane, te duc cu gândul la Dumnezeu, care și-a clădit aici o uriașă biserică și unde te îndeamnă să te rogi ca vreun topor ori fierastrău să nu-i rănească și să le curme veșnicia. Cei studioși vor fi fermecați de bogația faunei și florei își vor găsi tihna studiului, spațiul de observație și cercetare ori momente de relaxare.

Încadrarea teritorial administrativa:
comuna Tatarusi; proprietate de stat in administrarea Direcţiei Silvice Iasi, Ocolul Silvic Pascani.

Categoria si tipul ariei protejate:
conform clasificarii I.U.C.N., este inclusa in categoria a IV-a (rezervaţii naturale dirijate).

Suprafaţa: 49,9 ha
Altitudinea: 388,25 m (maxima), 273,31 m (minima)
Statutul legislativ (actul de declarare):
- interes stiinţific local: Hotarârea CJ nr. 8/1994
- interes stiinţific naţional: Legea 5/2000
- SCI: Ordinul Ministrului nr. 776/2007

Localizarea geografica: 47°18’45” latitudine nordica, 26°37’3” longitudine estica

Caile de acces: localitaţi apropiate: satul Tatarusi, comuna Tatarusi; accesul la rezervaţie se face fie pe DN Iasi-Pascani, DJ Iasi-Tatarusi, DF Tatarusi-rezervaţie, fie pe DJ Iasi-Schitu Stavnic (20 km), DF Schitu Stavnic-rezervaţie (12 km).

Încadrarea in ecoregiunea României: Podisul Sucevei
Criterii de identificare a habitatelor:
1. vegetaţie: padure;
2. geomorfologice: deal;
3. geologice: domeniul sedimentar.
Principalele tipuri de habitate din aria protejata: paduri

*** vezi harta comunei din satelit / view the satelite map

Rezervatia Naturala Tatarusi

_________________________
Populated with impressive centennial beech, Tătăruşi Nature Reserve is the place where those who wish peace, coolness and harmony with nature, finds its rightful place. Under the arches of tens of meters of the tree tops you feel sheltered from the heat and you can breathe the fresh and clean air. The richness of berries and mushrooms attracts the wishful so that nothing compares with a day of hiking through the beech trees of over 100 years old, on the paths sheltered by foliage until you reach Curtile Zmeilor. (Dragons Courts)

You may be surprised by any creature that jumps from some bush, but the genttle rustle will bring peace around again. Looking towards the sky, the beech trunks, like some gigantic columns, will make you think of God, who built here a huge church and where it  leads you to pray, so that no ax or saw ever threaten them and finish their eternity . The diligent ones will be enchanted by the rich fauna and flora, will find the serenity of study, space for observation and research or moments of relaxation.

Administrative territorial classification:
Tatarusi commune, state-owned Forestry Department management Iasi, Pascani Forestry.

Category and type of the protected area:
according to IUCN classification is included in the IV category (controlled nature reserves).

Area: 49.9 ha
Altitude: 388.25 m (maximum), 273.31 m (minimum)
Legal status (act of declaration):
- Local scientific interest: CJ Decision no. 8 / 1994
- National scientific interest: Law 5 / 2000
- SCI: Ministerial Order no. 776/2007

Geographic location: 47 ° 18’45 “north latitude, 26 ° 37’3″ east longitude

Access roads: adjacent locations: Tatarusi village, Tatarusi commune, access to reservation is either DN-Pascani Iasi, Iasi-Tatarusi DJ, DF Tatarusi-reserve or on DJ Stavnic Schitu Iasi (20 km), DF Schitu Stavnic -reserve (12 km).

Classification in the romanian ecoregion: Suceava Plateau
Criteria for identification of habitats:
1. vegetation: forest;
2. geomorphological hill;
3. geology: sedimentary area.
The main types of habitats in the protected area: forests

Proiect selectat in cadrul Programului Operational Regional si cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionala.

© Copyright - 2011 UAT Tatarusi -

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro